Eduskunnan Monimuotoiset perheet -tukiryhmä vaatii lastensuojelun jälkihuollon uudistamista. Jälkihuoltoa on kehitettävä niin, että 18 vuotta täyttävällä nuorella on tukenaan aina yksi entuudestaan tuttu aikuinen, jonka kanssa hän voi opetella itsenäisyyttä täysi-ikäistymisen jälkeen.

– Sijoitettuna eläneen nuoren yhteys tuttuihin ammattilaisiin ei saa katketa täysi-ikäistymiseen, vaan lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon ja laitosten ammattitaitoa on hyödynnettävä myös jälkipalveluissa. Kuntia ja lastensuojeluyksiköitä on velvoitettava tekemään nykyistä enemmän yhteistyötä laadukkaan jälkihuollon tuottamiseksi, vaatii ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.).

– Kunnan tarjoaman jälkihuollon tulee alkaa jo hyvissä ajoin ennen sijoituksen päättymistä, mikäli jälkihuoltoa ei osteta sijaishuoltopaikasta. Näin nuori on jo ehtinyt muodostaa
luottamussuhteen ammattilaiseen ennen täysi-ikäistymistään, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo (vas.).

Käytännöt jälkihuollon järjestämisessä vaihtelevat eri kunnissa. Toiset kunnat ostavat jälkihuollon tukipalvelun nuorelle tutusta sijaishuoltoyksiköstä, kun taas toisissa on omat jälkihuollon työntekijät. Joissakin kunnissa ei jälkihuollon tekijöitä ole lainkaan ja työskentely nuoren kanssa jatkuu vain sosiaalityöntekijän kanssa vailla muuta kuntoutusta.

– Jälkihuoltoa on mahdollista toteuttaa hyvin monella tapaa, joista yksi on sijoituksen jatkuminen perhehoidossa. Perhehoitajien roolia jälkipalveluissa pitää tarkastella ja jo muodostuneita vahvoja suhteita on pystyttävä hyödyntämään, Soinikoski toteaa.

– Jälkihuollon ikärajaa nostettiin vastikään 25 vuoteen. Muutos oli hyvä, mutta jälkihuoltoon tarvitaan myös laadullinen uudistus. Täysi-ikäistymisen myötä nuoren vastuu omista asioistaan kasvaa tuntuvasti. Juuri siinä kohdassa nuori tarvitsee erityisen paljon jatkuvuutta, tukea ja luotettavia aikuisia ympärilleen. Riskinä voi olla nuoren syrjäytyminen ja opintojen keskeytyminen, Saramo varoittaa.

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollossa olleelle nuorelle lain mukaan kuuluvaa tukea hänen täyttäessään 18 vuotta. Kunnan tulee tarjota jälkihuoltoa 25 ikävuoteen asti.

Lisätietoja:

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja
Kansanedustaja
Mirka Soinikoski
+358 505144722, mirka.soinikoski@eduskunta.fi

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja
Kansanedustaja
Jussi Saramo
+358 505144614, jussi.saramo@eduskunta.fi