TIEDOTE 9.1.2022

Julkaisuvapaa HETI

Kansanedustaja Mirka Soinikoski jätti kirjallisen kysymyksen keinoista puuttua metsien laittomiin ensiharvennuksiin. Suomen metsäkeskuksen Keski-Suomessa tehtyjen laatutarkastuksien mukaan lähes 60 prosenttia metsien ensiharvennuksista on lainvastaisia.

Suomen maankäyttösektori on muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi. Yksi suurimmista syistä muutokseen on liian voimakkaat harvennukset, jotka ovat hidastaneet metsien kasvua. Erityisesti ensiharvennuksissa käytetään usein liian järeää kalustoa, minkä seurauksena puustoa joudutaan harventamaan tarvetta enemmän. Myös metsänomistajat ovat toivoneet kevyempää harvennusta.

”Olen saanut yhteydenottoja esimerkiksi metsänomistajilta, jotka ovat vaatineet, että metsäyhtiöt käyttäisivät harvennuksissa pienempiä harvennuskoneita. Näitä toiveita kuitenkin harvoin kuullaan ja yksittäisellä metsänomistajalla on vain vähän mahdollisuuksia puuttua metsäyhtiöiden toimintaan”, Soinikoski summaa.

Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen lainvastaisiin ensiharvennuksiin. Metsälain mukaan ensiharvennus on tehtävä kasvatushakkuiden mukaisesti siten, että hakkuiden jälkeen käsittelyalueelle jää riittävästi kasvatuskelpoista puustoa.

Soinikosken mukaan valtion tuleekin puuttua tehokkaammin laittomiin ensiharvennuksiin parantamalla niiden valvontaa ja asettamalla tiukemmat laatuvaatimukset ensiharvennuksille.

Lisäksi metsätiedon kulkemista eri toimijoiden välillä on parannettava, jotta metsänomistajilla on parempi mahdollisuus vaatia metsäyhtiöiltä kestävää metsänhoitoa. Metsänomistajien on saatava kaikissa tilanteissa asianmukaista neuvontaa, tukea ja koulutusta luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään metsänhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Mirka Soinikoski
050 514 4722
mirka.soinikoski(a)eduskunta.fi
Kansanedustaja

Mikko Vesterinen
050 566 3793
mikko.vesterinen(a)eduskunta.fi
Poliittinen avustaja | Edustaja Mirka Soinikoski