Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä: Vuoroasumisen pitää olla kaikille mahdollista 

Tiedote 15.6.2022
Julkaisuvapaa HETI

Vuoroasumiseen liittyy edelleen paljon käytännön esteitä, jotka pahimmillaan vieraannuttavat lasta toisesta vanhemmastaan. Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän järjestämässä Vuoroasumisen politiikka -seminaarissa painotettiin vuoroasumisen esteiden purkamista. Seminaarissa keskeisimpänä käytännön kehitysehdotuksena nostettiin esille se, että sosiaaliturvajärjestelmässä huomioitaisiin paremmin perheiden vuoroasuminen.

Vuoroasuminen yleistyy Suomessa vauhdilla lapsiperheiden erojen jälkeisenä ratkaisuna. Hyvin toteutettuna vuoroasuminen on sekä lasten että vanhempien kannalta hyvä järjestely, koska se ehkäisee vieraannuttamista ja laajentaa lapsen sosiaalista tukiverkostoa. Tällä hetkellä yhteiskunnan rakenteet eivät kuitenkaan tue vuoroasuvien lasten perheitä. Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä järjesti seminaarin vuoroasumiseen liittyvistä haasteista Pikkuparlamentissa toukokuussa. 

Seminaarissa kyselytuloksia esitellyt Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo totesi, että vuoroasumistilanteissa lähivanhemman valikoitumiseen vaikuttavat keskeisimmin koulu- ja varhaiskasvatuspaikka sekä yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tuet. Kyselyssä perheet toivoivatkin oikeudenmukaisuutta etenkin etävanhemman saamiin taloudellisiin tukiin.

– Järjestelmän tulee ehdottomasti huomioida paremmin etävanhempien tilanne. Lapselle pitää antaa aito mahdollisuus kuulua osaksi kummankin vanhemman kotitaloutta. On täysin kestämätöntä, että perheet joutuvat tekemään ratkaisuja byrokratian eivätkä lapsen ehdoilla, painottaa eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.).

Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Ella Sihvonen korosti omassa puheenvuorossaan sosiaaliturvan merkitystä vuoroasumistilanteiden tukemisessa. Kelan tekemän vuoroasumista koskevan tutkimuksen mukaan vuoroasuminen on tällä hetkellä yleisempää parempituloisten perheiden keskuudessa. 

– Vuoroasuminen ei voi olla kiinni siitä, mikä on perheen tulotaso. Sosiaaliturvajärjestelmää on muutettava huomioimaan paremmin vuoroasumistilanteet, vaatii Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja Jussi Saramo (vas.).

Seminaarin kansanedustajapaneelissa edustajat nostivat esiin sosiaaliturvauudistuksen merkityksen vuoroasumisen tukemisessa, mutta myös lukuisia havaitsemiaan käytännön haasteita eri tilanteissa esimerkiksi koulukyyteihin ja vanhempien tiedonkulkuun liittyen. Edustajat nostivat tärkeimmiksi eron jälkeistä vuoroasumista tukeviksi toimenpiteiksi perhevapaauudistuksen, isien aseman parantamisen sekä sen, että julkisessa keskustelussa vuoroasumisesta puhutaan tällä hetkellä hyvin myönteiseen sävyyn.

Kansanedustajapaneeliin osallistuivat edustajat Johan Kvarnström (sd.), Sari Sarkomaa (kok.), Sofia Virta (vihr.), Veronika Honkasalo (vas.) ja Hanna Kosonen (kesk.).

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Mirka Soinikoski
Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja
p. 050 5144 722
mirka.soinikoski@eduskunta.fi

Jussi Saramo
Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja
p. 050 5144 614
jussi.saramo@eduskunta.fi