Perussuomalaiset ja Liike Nyt jättivät tällä viikolla välikysymyksen hallituksen maahanmuuttopolitiikasta. Puheenvuorossani painotin jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa ja toimivan turvapaikkajärjestelmän merkitystä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisessa. Perheenyhdistämisen helpottaminen on väline tukea tätä tavoitetta ja auttaa erityisesti hädänalaisia lapsia

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Näillä sanoilla alkaa YK:n ihmisoikeusjulistus, joka on toiminut jo vuosikymmeniä ihmisoikeustyön perustana. Kansainvälisen suojelun tarjoaminen sitä tarvitseville on keskeinen keino turvata jokaisen perus- ja ihmisoikeudet tilanteessa, jossa ihmisen oma kotipaikka ei niitä pysty turvaamaan.

Afganistanin pakolaistilanne on yksi maailman historian pahimmista pitkittyneestä pakolaiskriisistä. Pelkästään kuluneen vuoden aikana lähes puoli miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa väkivaltaisten konfliktien seurauksena. Toimivalla turvapaikkajärjestelmällä pystymme turvaamaan jokaisen ihmisen perus- ja ihmisoikeudet.

Kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Nyt ei ole aika kääntyä sisäänpäin, vaan auttaa hädässä olevia ihmisiä.

Tutkimuksen mukaan perheenyhdistäminen tukee kotoutumista. Kansainvälisissä ja suomalaisissa tutkimuksissa perhe-elämän on todettu tukevan suojelua saavan toimintakykyä, työllisyyttä sekä vähentävän tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Perheenyhdistämisellä on siis monia positiivisia vaikutuksia yksilön ja perheen hyvinvointiin, ja se on yhteiskunnan etu.

Tällä hetkellä perheenyhdistämiseen liittyy taloudellisia, hallinnollisia ja käytännöllisiä esteitä, jotka aiheuttavat turhaa pelkoa ja stressiä ihmisille. Pelko siitä, selviääkö oma perheenjäsen kriisin keskellä, ei ole inhimillistä eikä ihmisarvojen mukaista elämää.

Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään aamulla herätessään, onko oma omainen kuollut pelkästään sen takia, ettei häntä ole saatu ajoissa autettua oman perheensä luokse. Yhdenkään lapsen ei pidä ikävöidä oman vanhempansa syliä, jos perheen yhdistäminen on mahdollista ja lapsen edun mukaista.

Vihreiden tavoitteena on edistää inhimillistä ja ihmisoikeuksia vahvistavaa turvapaikkapolitiikkaa. Perheenyhdistämisen helpottaminen on väline tukea tätä.

Kun kansainvälinen konflikti puhkeaa, ei ole olemassa jakoa meihin ja heihin. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan elämään. Jokainen ansaitsee tulla autetuksi. Meidän moraalinen ja inhimillinen painoarvomme mitataan siinä, miten kohtelemme avuntarvitsijaa.

Afganistan on keskellä humanitaarista kriisiä. Meidän velvollisuutenamme on auttaa kaikin mahdollisin tavoin ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, omaisuutensa ja perheensä kriisin takia. Ihmisoikeuksien turvaaminen ja avun tarjoaminen hädässä oleville ovat eurooppalaisia arvoja, joihin Suomi on sitoutunut.

Me emme voi kääntää selkäämme apua tarvitseville, sillä Suomi ei elä tyhjiössä. Afganistanin kriisillä on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomelle, halusimme sitä tai emme. Tässä tilanteessa paras keinomme on edistää toimintoja, jotka lisäävät rauhaa ja vakautta ja jotka pelastavat ihmishenkiä.

Perheenyhdistämisen helpottaminen ja turvapaikkajärjestelmän kehittäminen ovat tehokkaimpia keinoja, joilla voidaan auttaa hädän keskelle joutuneita ihmisiä.

Välikysymyksen esittäjät vaikuttavat ajattelevan olevansa realisteja. Näin ei ole. Näin ei tosiaankaan ole. Jokainen meistä varmasti näkisi pakolaisen mieluusti omassa kotimaassaan. Kaikkein eniten pakolaiset itse toivoisivat olevansa siellä turvassa ja hyvinvoivina oman perheensä kanssa.

Todellisuudessa ihmiset joutuvat aivan liian usein lähtemään kotoaan pakotetusti. Me tiedämme, että emme voi auttaa kaikkia, mutta me voimme varmasti auttaa hyvinkin monia. Se on sitä realismia. Se on todellisuutta. Tässä salissa suuri enemmistö — me, jotka elämme tässä todellisuudessa — haluamme nähdä ihmiset ihmisinä. Me haluamme auttaa erityisesti hädänalaisia lapsia.”

Puhe on pidetty 20.10.2021 eduskunnan täysistunnossa.