Vihreät teki kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2017 valtuustoaloitteen jossa esitetään, että Hämeenlinnan sosiaali- ja terveystoimiala rajoittaisi lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärän 30 lapseen työntekijää kohden.

”Lastensuojelu on lastensuojelulain (417/2007) mukaista työtä, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017 ja sen jälkeen jo yli 3 000 lastensuojelun ammattilaista ja muuta asiasta huolestunutta henkilöä on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan lastensuojelulakiin muutoksia sosiaalityöntekijöiden työkuorman pienentämiseksi ja lastensuojelun asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Osalla sosiaalityöntekijöistä voi pahimmillaan olla yli 100 lasta asiakkaana. Adressissa vaadittiin toimia myös kuntatasolla.

Kunnissa on puhuttu jo vuosia sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön resurssien riittämättömyydestä. Hämeenlinna voi osoittaa olevansa edelläkävijä ja jo ennen potentiaalista lakimuutosta rajoittaa lastensuojelun avo-, sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityössä asiakasmäärän 30 lapseen/nuoreen työntekijää kohden.

Hämeenlinnassa tehtiin vuoden 2016 aikana 1 830 lastensuojeluilmoitusta, määrä kasvoi 6 % edellisestä vuodesta. Hämeenlinnassa 0–20-vuotiaista lapsista ja nuorista 4,6 % oli lastensuojelun avohuollon asiakkaana vuonna 2016. (Lähde: THL.) Hämeenlinnan lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä on keskimäärin 55 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Jälkihuollossa lapsia saattaa työntekijää kohden olla jopa 104.

Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun laatusuosituksen mukaan lastensuojelun työntekijäresurssit suhteessa asiakasmääriin ovat yleisesti katsoen riittämättömät. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa myös, että lastensuojelun henkilöstöresurssi mahdollistaisi vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteutumisen. Lapsiasiavaltuutettu on jo vuonna 2013 lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamasta Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista todennut, että asiakasmääriä pitäisi rajata 20–30 asiakkaaseen.

Monissa kunnissa pilotoidaan parhaillaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman systeemistä lastensuojelumallia, ja mallin toimivuus edellyttää rajattua asiakasmäärää. Rajaus palvelisi näin ollen myös hyväksi havaitun lastensuojelun toimintamallin käyttöönottoa ja lisäisi mahdollisesti myös lastensuojelun vaikuttavuutta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Hämeenlinnan sosiaali- ja terveystoimiala rajoittaa lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärän 30 lapseen työntekijää kohden.”

Kaupunginvaltuustossa 11.12.2017

 

Mirka Soinikoski
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja