Jääkarhuhalit Reskalla ystävänpäivänä <3

Minulle tärkeitä teemoja löydät etusivulta ja Vihreiden poliittisen ohjelman löydät täältä. Vaalien aikaan monet tahot esittävät omia vaaliteemojaan ja pyytävät ehdokkailta sitoumuksia edistää niitä. Tälle sivulle listaan vaaliteemoja ja lupauksia, joita kannatan. Jos vaalitohinassa jokin on unohtunut listasta, vinkkaa niin lisätään.

Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet huomioitava paremmin kaikessa lainsäädäntötyössä

Suomalaiset perheet ovat monimuotoisia. Laskutavasta riippuen noin puolet suomalaisista perheistä eroaa tavalla tai toisella normista. On yhden vanhemman perheitä, uusperheitä, sateenkaariperheitä, adoptioperheitä, sijais- ja tukiperheitä, kahden kulttuurin perheitä, monikkoperheitä, lapsikuolemaperheitä, leskiperheitä tai tahattomasti lapsettomia perheitä. Monimuotoiset perheet -verkosto on näiden perheiden edunvalvoja.

Perhejärjestöt ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistettava

Äitiyslaki

Pelastakaa lapset

Lapsuudelle arvo! Räjäytetäänkö lastensuojelu ja rakennetaan uusi lasten suojelu?

Lasten ja nuorten kansanedustajan huoneentaulu

1. Huolehdin, että lasten ja nuorten hyvinvointiin investoidaan.
2. Varmistan, että päätösten vaikutukset arvioidaan.
3. Edistän lasten ja nuorten osallisuutta.
4. Edistän lasten ja nuorten hyvää kasvu- ja elinympäristöä.

Feministiset vaalit

”Sitoudun edistämään kampanjan arvoja: tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja oikeutta turvaan. Lupaan tehdä konkreettisia aloitteita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jos tulen valituksi.”

Feministinen vaalilupaukseni: Lupaan edistää monimuotoisten perheiden oikeuksia ja tasa-arvoa yleisesti. Vanhemmuuteen tasa-arvoa 6+6+6 mallilla. Lisää turvakoteja Suomeen.

Korka aika inhimillisemmälle Suomelle – Amnesty

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen laajimmista ihmisoikeusongelmista. Väkivallan vastainen työ maksaa rahaa, mutta jos mitään ei tehdä, ovat kustannukset moninkertaiset. Eduskunnan on turvattava naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rahoitus. 

Maailmassa on sotaa, vainoa ja köyhyyttä pakenevia ihmisiä eniten sitten toisen maailmansodan. Suomi ei kanna riittävästi vastuuta pakolaisten hädästä. Eduskunnan on varmistettava, että laillisen maahantulon keinoja lisätään ja Suomeen tulevia pakolaisia ja siirtolaisia kohdellaan inhimillisesti. Alaikäiset eivät kuulu säilöön.

Suomi loukkaa juridisen sukupuolensa korjaavien ihmisten ihmisoikeuksia räikeästi pakottamalla heidät sterilisaatioon ja eroamaan aviopuolisostaan. Eduskunnan on säädettävä laki, joka kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta.

Syrjimätön Suomi

Lupaan edistää kaikkien suomalaisten yhdenvertaisuutta riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.

Kirjastopuolue

Koulutuslupaus

#koulutuslupaus

#koulutuslupaus

Tulevaisuusvaalit

reiluehdokas

#reiluehdokas

Kannatan reilua kauppaa

Energiaremontti

Luonnonsuojeluliiton vaaliteesit