Viikon päätteeksi tuli hienoja uutisia lakivaliokunnasta, kun saimme valmiiksi mietinnön seksuaalirikoslain uudistamisesta.

Lakiehdotus vahvistaa jokaisen itsemääräämisoikeutta keholliseen koskemattomuuteen ja parantaa uhrin asemaa seksuaalirikoksissa. Jatkossa vain kyllä tarkoittaa kyllä.

Lakiehdotuksessa raiskaus määritellään suostumuksen puuttumisen, ei vain käytetyn väkivallan, perusteella. Suostumusperusteisuus muuttaa merkittävästi nykyistä tuomiokäsittelyä, sillä aiemmin oikeudessa arvioitiin, onko uhri vastustanut tekoa. Nyt arvioidaan sitä, onko tekijällä ollut tekoon suostumus. Tämä siirtää vastuun raiskauksesta sille kenelle se kuuluu: tekijälle.

Lisäksi lakiehdotus vahvistaa lastemme suojaa hyväksikäytöltä. Aikaisempi seksuaalirikoslaki ei erottanut lapsia ja aikuisia toisistaan, mutta nyt lapset tunnistetaan lainsäädännössä omana erityisryhmänään. Tiukennukset lapsia koskevaan seksuaalirikoksiin ja hyväksikäyttöön ovat välttämättömiä, sillä lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja alttiita aikuisten valta-aseman väärinkäytöksille. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön.

Vaikka uusi seksuaalirikoslaki ei ratkaise kaikkia ongelmia, korjaa se yhden Suomen lainsäädännön ilmeisimmistä puutteista. Samalla liitymme osaksi eurooppalaista oikeuskäytäntöä, sillä suostumusperusteisuus on jo valtavirtaa muissa Länsi-Euroopan valtioissa.

Täysistunnossa viikon merkittävin asia oli KAISUn eli selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Puheenvuorossani korostin KAISUn ohjaavaa merkitystä hiilineutraalin hyvinvointivaltion tavoittelussa. KAISUn avulla saamme varmistuksen siitä, että olemme kulkemassa kohti hiilineutraaliutta oikeaan aikaan, oikealla vauhdilla ja oikeilla keinoilla

Vaikka päästövähennystavoitteiden saavuttamisen osalta näyttää tällä hetkellä hyvältä, jaan vakavan huolen hiilinielujen riittävyydestä. Hiilinieulujen pienentyminen uhkaa romuttaa koko hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen jollemme pian muuta suuntaamme.

Suurin yksittäinen syy hiilinielujen pienentymiselle ovat kasvaneet metsähakkuut, joita tehdään liikaa etenkin nuoriin kasvaviin metsiin. Pysyäksemme hiilineutraalisuuspolulla meidän on kannustettava metsänhoidossa entistä enemmän hiilensidontaan ja jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan jatkuva kasvatus turvaisi parhaiten metsien monitoiminnallisuuden, ja siksi sen tulisi olla ensisijainen metsänhoidollinen menetelmä. Lisäksi meidän on luotava järjestelmä, joka kannustaa kasvattamaan maaperän hiilensidontaa. Hiilensidontaa tulee korvata maanomistajalle tulosperusteisesti. 

Valittavasti tämänhetkinen metsäpolitiikkamme kannustaa hoitamaan metsiämme vain taloudellisesta näkökulmasta. Se ei ole metsänomistajan vika — he toimivat järjestelmän edellyttämällä tavalla. Meidän päättäjien tehtävänä on kuitenkin luoda uudet raamit metsäpolitiikalle, joka on sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti kestävää.

Koko puheeni KAISUsta voi lukea täältä.

Eduskunnan virallisten kokousten ulkopuolellakin riitti kuhinaa. Tapasimme Vihreän eduskuntaryhmän kanssa Lakimiesliittoa, jotka ilmaisivat huolensa oikeusprosessien kestosta ja resursseista. Jaan heidän huolensa, sillä oikeudenkäyntiprosessien kestot ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi ja samalla niiden hinta on noussut.

Oikeudenkäyntikulujen ei pitäisi muodostua kenellekään esteeksi hakea oikeutta oikeuslaitoksesta. Pahimmillaan tämä nakertaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaa kohtaan.

Hallitus lisäsi vuodelle 2022 syyteharkinnan ja tuomioistuinten rahoitusta kolmella miljoonalla eurolla käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja käsittelyruuhkan purkamiseksi. Tämä on tuonut väliaikaista helpotusta, mutta nyt näyttää siltä, ettei tämä riitä. Meidän onkin luotava kestävä julkisen talouden suunnitelma, jolla oikeuslaitoksen rahoitus saadaan pitkällä aikavälillä jälleen kestävälle tasolle.

Viime viikolla tapasin aamupalan merkeissä myös Ensi- ja turvakotien liittoa, joka tekee vaikuttavaa työtä esimerkiksi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kanssa. Aamupalalla jaettiin koskettavia tarinoita siitä, miten liiton ensikodit ja avopalveluyksiköt ovat pystyneet tarjoamaan apua ja kuntoututusta päihdeongelmista kärsiville äideille. Lämmin kiitos tekemästänne työstä ja kiitos vierailustanne eduskunnassa!

Eduskuntatyön ohella viikko kului Kanta-Hämeen aluevaltuustoseminaarissa, jossa laadimme strategiaa ensimmäisille vuosille. Vihreille tärkeänä tavoitteena on varmistaa laadukkaat ja saavutettavat palvelut asuinpaikasta riippumatta. Myös hyvä henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ovat meille tärkeitä tavoitteita. Vaikuttavuus ja integraatio on kirjattava mukaan aivan strategiatasolta lähtien. 

Viikonloppu sujahti taas Hämettä kiertäessä, kun osallistuin lauantaina Lammin Pellavamarkkinoille, Forssan Heinämessuille, Riihimäen Prideen ja Birger Golfiin Lepaalla. Sateinen keli ei haitannut menoa, ihmiset olivat hyväntuulisena liikkeellä – koronarajoitusten jälkeen saatiin taas kesämarkkinahumussa tavata toisiamme ja vaihtaa kuulumisia! Metsänhoitoa, hiilinieluja, Päärataa, poikittaisliikennettä, mielenterveyspalveluja, Evon kansallispuistoa, Forssan yöpäivystyksen jatkoa ja Luken tutkimusnavetan rakennustyön aikalisää sivuttiin keskusteluissa. 

Kohti keskikesän juhlaa ja yötöntä yötä mennään! 

-Mirka