Mielipidekirjoitus (julkaistu Hämeen Sanomissa 16.9.2013)

Helena Närvä kysyi osuvasti missä varhaiskasvatuksen palveluseteli viipyy? (HäSa 12.9.) Asiaa on käsitelty lasten ja nuorten lautakunnassa kaksi kertaa (14.5.2013 ja 20.8.2013).

Virkamiesesitykset ovat olleet kattavia, pyydettyjä lisäselvityksiä ja käyttökokemuksia on saatu mm. Turusta ja Jyväskylästä. Perusteet palvelusetelin käyttöönottoon ovat mielestäni hyvät ja kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaiset. Lapsiperheiden kannalta  tärkeimmät perusteet ovat kuitenkin perheiden valinnanvapauden ja tasa-arvon lisääntyminen. Palvelusetelin käyttöönotto antaisi perheille mahdollisuuden valita heille sopivin palveluntarjoaja tulotasosta riippumatta sekä mahdollistaisi jo olemassa olevien hoitopaikkojen käytön tehostamisen. Hallituksen rakenneuudistuksen vaikutusta päivähoitopaikkojen riittävyyteen on vaikea ennustaa, mutta mahdolliseen kysynnän kasvuun pitäisi varautua hyvissä ajoin.

Kunnallinen palveluntuotanto ei pärjää nykytilanteessa yksin, tarvitsemme yksityisen sektorin yrittäjät ja ns. kolmannen sektorin järjestöt mukaan hyvinvointitalkoisiin. Palveluseteliasia on lasten ja nuorten lautakunnan esityslistalla seuraavan kerran 17.9. kokouksessa. Toivon, että tuolloin saadaan päätös ja sopimusneuvottelut yksityisten palveluntuottajien kanssa päästään aloittamaan.

Mirka Soinikoski (vihr.)
lasten ja nuorten lautakunnan jäsen
Hämeenlinna