Vaalikausi lähenee loppuaan ja puolueiden katseet kääntyvät jo kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja ja tulevia hallitusohjelmia. Minulla on ilo ja kunnia kertoa, että Hämeen vihreät nimesivät minut ehdokkaaksi ja tavoittelen jatkokautta huhtikuun 2023 eduskuntavaaleissa. Kaikki apu ja tuki on aina tervetullutta kampanjassa, joten jos haluaisit olla mukana tekemässä vihreämpää Hämettä kanssani – ota yhteyttä, niin saat tietoa tukiryhmän tulevista tapaamisista. 

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet hyvin poikkeukselliset, mutta ne ovat myös osoittaneet, että kansanedustajana pystyy vaikuttamaan Suomen suuntaan monella eri areenalla. Tällä hallituskaudella olemme mm. saaneet maaliin sote-uudistukseen tähtäävän lakipaketin, rakentaneet polun Suomen hiilineutraaliudelle, vahvistaneet tasa-arvoista vanhemmuutta ja uudistaneet raiskauslainsäädännön suostumusperustaiseksi. Nälkä kasvaa syödessä ja intoa jatkaa lainsäädäntötyössä löytyy, korjattavaa löytyy vielä monelta hallinnonalalta. 

Meidän on varmistettava, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden, tehtävä lastensuojelulainsäädännön kokonaisuudistus ja jatkettava panostuksia Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi. Toivon, että olen antanut riittävät näytöt kuluvalla kaudella ja saan hämäläisiltä luottamuksen jatkaa työtäni monien tärkeiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Mennyt viikko alkoi osittain paluulla normaaliin, kun liikenne- ja viestintävaliokunta pääsi valiokuntamatkalle Tunturilappiin. Kolmipäiväisen vierailun aikana tutustuimme Lapin liikenneyhteyksiin, matkailun tilanteeseen koronan jälkeen ja osallistuimme veteraanipäivän juhlaan. Liikennejärjestelmämme ja huoltovarmuuden merkitys on korostunut entisestään Ukrainan sodan seurauksena. Valtatie 21 maayhteys Norjaan korostuu geopoliittisessa tilanteessa, jossa liikenneyhteydet Venäjälle ovat käytännössä poikki. Valtatie 21 muodostaa osan Revontultentiematkailutiestä, joka kulkee Keminmaasta Norjan Tromssaan.

Huoltovarmuuden kannalta on olennaista, että niin liikenne- kuin viestintäyhteydet toimivat kriisinkestävästi koko maassa. Digi-yhteyksien luotettavuus ja toimivuus sekä tiestön kunto ja hoitaminen parantavat alueiden saavutettavuutta ja kuuluu oleellisena osana liikenne12-työhön.

Ilahduttavaa oli kuulla, että vihreä siirtymä on hyvin huomioitu Lapin saavutettavuuden kehittämisessä. Etenkin Enontekiön lentoasema on ollut aktiivisesti mukana digi-ilmailupalveluiden ja sähkölentokoneiden kehittämisessä, joiden avulla pystytään turvaamaan tulevaisuudessa tasa-arvoisempia palveluja haja-asutusalueelle.

Vihreän siirtymän ratkaisujen tukeminen koko maassa on tärkeä keino päästä eroon Venäjän fossiilienergiasta. Samalla vahvistamme Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, kun pystymme nojaamaan kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin.

Viime viikkoina kiireisenä on pitänyt myös Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö – Itla, jonka valtuuskunnan puheenjohtajana olen osallistunut useampaankin lasten ja nuorten hyvinvointia käsittelevään tapaamiseen ja seminaariin.

Tänä aamuna osallistuin pyöreän pöydän keskusteluun, jossa eri hallinnonalat kokoontuivat keskustelemaan tarvittavista politiikkatoimista, joilla lasten ja nuorten oppimiseroja voitaisiin kaventaa. Erittäin tärkeä aihe, johon ei ole yksinkertaista vastausta! Juuri siksi tämän kaltaiset avoimet keskustelu- ja ideointitilaisuudet ovat tavattomat tärkeitä ongelman ratkaisemiseksi. 

Viime viikolla minulla oli ilo vihdoin tavata vihreiden entistä puoluesihteeriä Panu Laturia, joka joutui muutama vuosi sitten vakavan pahoinpitelyn uhriksi, mutta on hienosti toipunut hyvän hoidon ja aktiivisen kuntouttamisen ansiosta. Panun kanssa kävimme antoisan keskustelun ajankohtaisista aiheista, joihin varmasti vielä palaamme. 

Tapaamisten ja vierailujen ohella eduskuntatyössä on vauhtia riittänyt. Eduskunta käsitteli perusteellisesti viime viikon täysistunnon lähetekeskustelussa ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisselontekoa. Omassa puheenvuorossani painotin huoltovarmuuden, kyberturvallisuuden, kansalaisten hyvinvoinnin ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä osana Suomen kokonaisturvallisuutta. Koko puheen voi lukea täältä

Lisäksi kysyin suullisella kysymystunnilla oikeusministeri Henrikssonilta tuomioistuinten toimintaedellytysten turvaamisesta. Viime viikolla julkaistu Tuomariliiton työoloja kartoittanut kyselytutkimus oli pysäyttävää luettavaa. Vastanneista tuomareista lähes joka kolmas harkitsee alan vaihtoa tai on jo lähdössä. Stressioireita ja uupumusta kokee valtaosa vastaajista.

Tämäkin asia on saatava pikaisesti kuntoon. Kyse on paitsi työhyvinvoinnista myös tuomioistuinlaitoksen rahoituksen turvaamisesta. Voit lukea koko kysymykseni ja ministerin vastauksen täältä.

Lakivaliokunnassa puolestaan saimme pitkällisen käsittelyn jälkeen valmiiksi mietinnön kansalaisaloitteesta, joka vaati kannabiksen rangaistavuuden poistoa. Valiokunta esitti yksimielisesti mietinnössään kansalaisaloitteen hylkäämistä, mutta osasta hylkäämisen perusteluista olimme erimielisiä.

Valiokunnan enemmistö katsoi, että Suomen nykyinen huumausainepolitiikka on onnistunutta, mutta tilastojen valossa näin ei voi sanoa.Tämän takia vihreät jättivät yhdessä vasemmistoliiton kanssa mietintöön vastalauseen, jossa painotetaan inhimillistä ja tutkimusnäyttöön perustuvaa päihdepolitiikkaa. Tärkeintä on madaltaa kynnystä päästä hoitoon ja puuttua varhaisessa vaiheessa etenkin nuorten huumeiden käyttöön. Lisää asiasta voit lukea täältä.

Vauhdikkaan ja reissupainotteisen viikon jälkeen on hauska päästä kotiin ja iloiseen vapun viettoon.

– Mirka

Ps. Odotan jo innolla parin viikon päästä eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän tapahtumaa “Vuoroasumisen politiikka”. Enemmän tapahtumasta voi lukea sen Facebook-tapahtumasta. Lämpimästi tervetuloa!