Sähkön rajusti kohonnut hinta huolestuttaa lähes kaikkia suomalaisia. Pörssisähkön hinta on lähes kolminkertaistunut vuodessa, eikä nopeaa helpotusta hintojen nousuun ole näköpiirissä.

Suomi ei kuitenkaan kärsi yksin kohonneista energian hinnoista. Energiakriisi vaivaa koko Eurooppaa ja siksi lähes kaikissa maissa ohjeistetaan kuluttajia mukaan energiansäästötalkoisiin.

Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Putinin energia-ase toimii ja pistää meidät kärsimään kohonneista energian hinnoista ja elinkustannuksista.

Hintalappu on kuitenkin pieni verrattuna ukrainalaisten kokemaan vääryyteen, he ovat sisukkaasti puolustaneet kotimaataan ja samalla koko Eurooppaa Putinia vastaan. Me emme voi taipua Venäjän energiakiristykseen.

Vihreiden esittämän energiarahan kaltaisten tukimuotojen rinnalla meidän on samaan aikaan vähennettävä energiankulutustamme. Se on yksi tehokkaimmista keinoista vastata energiakriisiin. Se on myös keino, jolla jokainen meistä voi itse vaikuttaa sähkömarkkinatilanteeseen.

Pienetkin teot näkyvät suoraan sähkölaskussa

Pienillä teoilla on merkitystä, sillä esimerkiksi huoneiston lämpötilan alentaminen yhdellä asteella tarkoittaa 5% säästöä lämmityskuluissa. Lämpimän veden käytön alentaminen näkyy suoraan sähkölaskussa.

Energiankulutuksen vähentäminen on mojova vastaisku Putinin aloittamalle sodalle, jota Venäjä rahoittaa fossiilienergian myynnillä.

Vähentämällä energiankulutustamme pystymme nopeuttamaan irtautumista fossiilienergiasta ja samalla loppuu Venäjän horjuvan talouden tukeminen. Fossiilienergiasta irtautuminen tarjoaa pysyviä ratkaisuja Euroopan energiakriisiin ja ilmastokriisiin.

Saksalaisen ajatushautomo Agora Energiwenden mukaan (HS 10.8.) koko Eurooppa pystyisi saavuttamaan energiaitsenäisyyden vuoteen 2027 mennessä, mutta ilman vihreää siirtymää se ei onnistu. Siksi onkin tärkeää, että vihreää siirtymää edistetään samaan aikaan kun energiakriisiä selätetään.

Merkittävät investoinnit vihreään siirtymään

Tänä vuonna hallitus investoi vihreään siirtymään yli 800 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina peräti 1,8 miljardia euroa. Summalla parannetaan asuntojen energiatehokkuutta, investoidaan puhtaisiin ja ajallisesti kestäviin energiaratkaisuihin sekä kestävään kasvuun.

Näillä investoinneilla luodaan uutta työtä ja yrittäjyyttä Suomeen sekä vahvistetaan maamme energiaitsenäisyyttä.

Vihreä siirtymä ei ole syypää energian hinnan nousuun, vaan se tarjoaa ratkaisuja energiakriisin taltuttamiselle pidemmällä aikavälillä.

Talvi on tulossa ja meidän on luotava ratkaisuja, jotka vastaavat kotitalouksien ja yritysten akuuttiin energia-ahdinkoon. Politiikkatoimien ohella jokaisen meistä tulee kantaa kortensa kekoon osallistumalla energiansäästötalkoisiin.

Kiertotalousajattelu osana arkea

Suomessa on aina osattu sovittaa kiertotalousajattelu luontevaksi osaksi arkea. Jätteiden lajittelu omassa arjessa on energiateko, näin saadaan käyttökelpoiset raaka-aineet pysymään kierrossa ja biojäte kotimaiseksi biokaasuksi.

Kriisien keskellä kansakuntien vahvuus mitataan siinä, miten se kohtelee heikoimpiaan ja miten se kykenee yhteistyöhön vaikeassa tilanteessa.

Historia osoittaa, että Suomi luovi läpi 1970-luvun öljykriisin. Yhdessä voimme varmistaa, että historia toistaa itseään myös hyvässä.

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomissa 13.8.2022