Maanantaina (HäSa 21.3.) julkaistiin uutinen Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kannoista ja toimenpide-ehdotuksista polttoaineiden kohonneisiin hintoihin.

Uutisessa annettiin virheellisesti ymmärtää, että Hämeen kansanedustajista minä selvästi vastustan polttoaineveron keventämistä.

Tämä tulkinta on mutkien oikomista ja antaa yksipuolisen ja virheellisen kuvan kannastani, jonka toimittaja Juha Honkoselle sähköpostitse vastasin.

Jaamme huolen kohonneista hinnoista

Vihreät jakavat huolen polttoaineiden kohonneista hinnoista, jotka vaikuttavat hyvin monen suomalaisen arkeen. Moni on riippuvainen omalla autolla liikkumisesta ja siksi polttoaineen korkeita hintoja on kompensoitava kustannustehokkaalla, mutta reilulla tavalla kansalaisille ja yrityksille.

Polttoaineiden hintojen nousu on kuitenkin osa laajempaa energiakriisi-ilmiötä. Tämän takia ei ole olemassa yksinkertaisia vastauksia, vain keventämällä polttoaineverotusta, kuten myös edustajat Tarja Filatov (sd.) ja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) omissa vastauksissaan toteavat.

Tarvitaan rakenteellisia muutoksia

Tarvitsemme nopeita rakenteellisia muutoksia, joilla edistämme ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää energiapolitiikkaa. Vihreät ovat pitkään kannattaneet hiiliosingon kaltaista mallia, jolla kohonneita energian hintoja voitaisiin kompensoida pienituloisille ja haja-asutusalueilla asuville.

Monet asiantuntijat ovat painottaneet vihreän siirtymän merkitystä osana energiakriisin ratkaisemista. Vihreä siirtymä parantaa Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta, kun emme ole riippuvaisia venäläisestä fossiilisista polttoaineista.

Pelkät veronalennukset eivät tuo ratkaisua

Siihen pelkät alennukset polttoaineveroihin eivät tuo ratkaisua, vaan ilmastotoimet on sidottava osaksi energiakriisin pitkäaikaisempaa ratkaisua.

Rakenteellisten muutosten ohella meidän pitää ottaa pikaisella aikataululla käyttöön ammattidiesel ja huomioitava enemmän kustannuksia työmatkavähennyskelpoisiksi. Osaa näistä hallitus on jo edistänyt helmikuun energiapaketissa ja viime viikolla valmistuneessa huoltovarmuuspakettissa.

Vihreät ovat näihin paketteihin sitoutuneet ja valmiita edistämään niitä nopealla aikataululla myös eduskunnassa.

Kirjoitus on Etelä-Suomen Sanomissa 23.3.2022 ja Hämeen Sanomissa 24.3.2022.