Eduskuntatyön kiire mitataan lounastauolla. Päivä on rauhallinen, jos ehdit syömään lounaan eduskunnan kuppilassa ja vaihtamaan pikaiset kuulumiset toisten edustajien kanssa. Kiireisen päivän lounas kuitataan kuppilan nopealla keittolounaalla. Ruuhkapäivinä lounas syödään matkalla seuraavaan kokoukseen, jos ehditään. Tällä viikolla lounas oli juoksumallia koko viikon.

Viikon suuri uutinen oli hallituspuolueiden sopu energiatukipaketista, jolla hillitään ilmastonmuutosta ja vastataan energian kasvaneisiin maailmanmarkkinahintoihin. Vihreiden kädenjälki paketissa näkyy vahvasti, sillä vihreiden tavoitteena on jo pitkään ollut hillitä ilmastonmuutosta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla huomioiden alueelliset ja sosioekonomiset eroavaisuudet.

Vihreiden esityksestä selvitetään esimerkiksi liityntäpysäköinnin vähennyskelpoisuutta, joka tekisi joukkoliikenteestä houkuttelevamman monissa kehyskunnissa ja kaupunkiseuduilla. Samalla työmatkavähennyksiä enimmäismäärää ja kilometrikorvauksia korotetaan vastauksena nousseisiin hintoihin. Paketti sisältää myös vihreän siirtymän investointikannustimia, joiden on tarkoitus kohdentua etenkin pienituloisille. On tärkeätä, että jokainen suomalainen asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta voi vaihtaa ympäristöystävällisempään energiamuotoon tai kulkupeliin. Enemmän energiatukipaketista voi lukea Fb-sivultani tai Emman blogista.

Lisäksi tällä viikolla puhututti koulukiusaaminen, jota käsiteltiin sekä täysistunnossa että lakivaliokunnassa. Eduskuntaan tuotiin hallituksen lakiesitys, jolla selkeytetään koulun pelisääntöjä ja eri osapuolten vastuita kiusaamiseen puuttumisessa. Lakivaliokunta puolestaan järjesti julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta, joka haluaa lisätä koulukiusaamisen rikoslakiin.

Kuulemisessa tuli selvästi esille se, että pelkät kovat keinot eivät riitä kiusaamisen estämiseen. Tarvitaan myös pehmeitä keinoja, kuten tunnetaitojen, moniammatillisen tiimityön ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista. Aloitteen tarkoitus ei olekaan asettaa kiusaajia häpeäpaaluun, vaan velvoittaa vanhempia, koulua, opettajia, poliisia ja muita viranomaisia puuttumaan kiusaamiseen sen vaatimalla vakavuudella. Koko kuulemisen pääset katsomaan täältä.

Myös kaivoslain uudistamisesta tuli viikolla rohkaisevia uutisia. Eduskunta keskusteli tällä vaalikaudella jo toisesta kansalaisaloitteesta, joka haluaa luonnon monimuotoisuutta, kulttuuriperintöä, saamelaisten oikeuksia ja paikallisten vaikutusmahdollisuuksia kunnioittavan kaivoslain.

Hallitus on jo päässyt sopuun kaivosverosta, jolla varmistetaan oikeudenmukainen siivu kaivostoiminnasta paikallisille. Tällä viikolla eduskunnan käsittelyssä ollut ympäristönsuojelulaki puolestaan varmistaa sen, että kaivostoiminnan harjoittajat joutuvat maksamaan kunnollisen vakuuden toiminnastaan.

Muutokset takaavat sen, että kaikkia toiminnanharjoittajia kohdellaan samalla tavalla ja, että ympäristön pilaaja kantaa vastuun ja hintalapun. Jatkossa kaivosyrittäjät kanatavat vastuun ympäristövahingoista. Tämä osaltaan vahvistaa luontopositiivista periaatetta, ettei yksikään toiminnanharjoittaja pysty pilaamaan luontoa ilman seurauksia.

Lisäksi hallitus pääsi sopuun yritysten koronatuista, joita ollaan myöntämässä 2,3 miljoonaa euroa. Koronatuet kohdennetaan erityisesti pienille matkailu-, ravintola-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan yrityksille. Nämä yritykset ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman taakan pandemian aiheuttamista rajoituksista. Tämän takia on pelkästään oikeudenmukaista, että heille myös korvataan rajoitusten aiheuttamat tulonmenetykset.

Täysistunnossa puhuin ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta ja lapsiasianvaltuutetun kertomuksesta. Puheissani painotin lasten ja vammaisten oikeuksien merkitystä osana ihmisoikeuksia. Lisäksi vaadin puheessani lastensuojelulain kokonaisuudistusta, sillä nykyinen laki on repaleinen eikä palvele lapsen edun ensisijaisuutta. Puheiden sisällön voi lukea tiivistetysti blogistani.

Eduskuntaviikon päätti sijaishuollon juhlapäivä, jossa korostettiin hyvinvointialueiden mahdollisuutta kehittää lastensuojelun palveluita kaikki sektorit läpileikkaavina palveluina. Tämä kuitenkin vaatii organisaatioiden sitoutumista tavoitteeseen ja riittävien resurssien varmistamista. Kanta-Hämeessä teemme parhaamme, että tämä tavoite toteutuisi!

Viikonloppu sujahtaa aluevaltuustoon liittyvissä tehtävissä ja puoluevaltuuskunnan kokousta seuratessa, joista viimeksi mainitussa on lähetekeskustelussa mm. puolueen liikennepoliittinen ohjelma. Tätä ohjelmaa on odotettu!

Nyt kakkukaupan kautta kotiin, hyvää sijaishuollon juhlapäivää!
Mirka