Soidensuojelua ja lapsiystävällisyyttä

Taas yksi mielenkiintoinen viikko eduskunnassa takana. Täysistunnossa käsiteltiin tiistaina hallituksen esitystä aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamisesta. Kansanedustaja Noora Koponen kiteytti hyvin vihreiden linjan aktiivimallikysymyksessä: ”Heikoimmassa asemassa olevien osalta aktiivimalli ei ollut toimiva ratkaisu. Työttömyysturvan leikkaaminen ei auta ihmisiä työllistymään. Työllisyyspolitiikkaa tulee sen sijaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja positiivisesti kannustavaksi.”

Tiistaina saimme myös vieraita lounaisesta Hämeestä, kun Lounais-Hämeen Vihreät saapui vierailulle eduskuntaan. Oman kentän kuuleminen on nähdäkseni todella tärkeä osa kansanedustajan työtä. Se antaa myös tiukkojen vääntöjen keskellä varmuutta ja voimaa – suunta on oikea ja tärkeät asiat menevät eteenpäin.

Keskiviikon täysistunnossa käsiteltiin Keskustan eduskuntaryhmän keskustelualoitetta lapsi- ja perheystävällisestä Suomesta. Tällä viikolla tiimiäni oli vahvistamassa TET-harjoittelija Pohjois-Karjalasta. Kysyin harjoittelijalta, millaisena hän näkee lapsi- ja perheystävällisen Suomen. “Lapsi- ja perhemyönteinen Suomi on sellainen, jossa ongelmiin puututaan ajoissa ja apua on saatavilla siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Lapsimyönteisyyttä tarvitaan yhteiskunnan joka sektorilla, kuten kouluissa, mielenterveyspalveluissa ja terveydenhuollossa. Palveluiden pitää olla yhdenvertaiset ja syrjimättömät kaikenlaisille lapsille ja perheille.”  Tämä siis 17-vuotiaan harjoittelijan suusta. Nuorissa on todellakin tulevaisuus.

Myös oikeusasiamiehen vuoden 2018 toimintakertomusta käsiteltiin keskiviikon täysistunnossa. Nostin keskustelussa esille perus- ja ihmisoikeudet: “Vierailimme pari viikkoa sitten lakivaliokunnan kanssa eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolla. Vierailulla saimme uusia näkökulmia lainsäädäntötyön tueksi tämän käsittelyssä olevan toimintakertomuksenkin pohjalta. Nostan kertomuksesta erityisen tarkastelun kohteeksi sivuilta 120—123 luvun ”Kymmenen keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa. 

Meidän on tässä salissa tehtävä kaikkemme perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja oikeusasiamiehen kertomuksessa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi.”

Oikeusasiamiehen kertomuksen mukaan perus- ja ihmisoikeuksissa ilmenee puutteita muun muassa vanhusten oloissa ja kohtelussa, lastensuojelussa, kuten edustaja Immonen kuvasi, vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa, ulkomaalaisten oikeusturvassa, vankien oloissa ja kohtelussa sekä terveyspalveluiden saatavuudessa. Lisäksi oikeusasiamies nostaa kertomuksessaan esiin laitoksissa olevien itsemääräämisoikeutta loukkaavat rajoittamiskäytännöt, oikeusprosessien pitkät käsittelyajat sekä puutteet perusopetuksessa ja näiden edellä mainittujen ongelmien ennaltaehkäisyssä. 

Oikeusasiamiehen kertomus kertoo karua kieltä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa, ja kertomuksessa ilmenevät ongelmat on syytä ottaa tosissaan. Meidän on tässä salissa tehtävä kaikkemme perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja kertomuksessa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi.”

Ministeriöissä on käynnistynyt muutama mielenkiintoista ohjelmaa, jotka voisivat myös teitä lukijoita kiinnostaa. Uuden, vuosille 2020-2023 valmisteltavan Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman (VANUPO) valmistelu on aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tästä lisätietoa sitä mukaan, kun valmistelu etenee.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erinomaisia uutisia tuli puolestaan ympäristöministeriöstä Helmi-ohjelman käynnistymisen myötä. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Helmi-ohjelma on merkittävä panostus Suomen luonnon hyväksi ja tästä panostuksesta voimme olla ylpeitä.

Torstaina eduskunnassa keskusteltiin Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteesta. Monet vihreiden kansanedustajat pitivät erinomaisia puheenvuoroja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi, edustaja Petelius etunenässä. Uudet kansanedustajat kutsuttiin tutustumaan uuteen lastensairaalaan, jossa oma torstai-iltani vierähtikin.

Ensi viikolla luvassa muun muassa YK:n lasten oikeuksien päivä ja #ääni19 Hämeenlinnassa! Nähdään siellä!