Tällä viikolla palattiin eduskunnan normaaliin viikkorytmiin, mikä tarkoittaa maanantaipäivien pyhittämistä valtuusto- ja maakuntatyölle, loppuviikon kuluessa täysistuntoihin ja valiokuntatyöskentelyyn.

Lakivaliokunnassa käsittelimme EU:n tiedonantoa sisällyttää vihapuhe ja viharikos osaksi EU-rikosten luetteloa. Ehdotuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä radikalisoitumisen leviämistä ja vahvistaa tasa-arvoa. Etenkin vähemmistöt ja naiset joutuvat muita useammin vihapuheen kohteeksi. Tällä hetkellä vihapuhetta ei kuitenkaan ole tarpeeksi selkeästi kirjattu lainsäädäntöön, jotta viranomaiset voisivat siihen tarpeeksi topakasti puuttua.

Vihreät ovat jo pitkään kannattaneet vihapuheen ja viharikoksen selkeämpää kirjaamista lakiin. EU-kirjaus edistäisi merkittävällä tavalla myös kansallisen lainsäädännön uudistustyötä, jossa vihapuheeseen ja viharikoksiin pystyttäisiin puuttumaan nykyistä tehokkaammin. Se on sekä tasa-arvon että demokratian kannalta keskeistä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa käsiteltiin joukko erilaisia kansallisia ja EU-tason selvityksiä ja ehdotuksia, joista monet keskittyivät kestävän liikenteen kehittämiseen ja tukemiseen. Valiokunnassa käsittelimme esimerkiksi eurooppalaisen sisävesiliikenteen kestävän kehityksen edellytyksiä ja tulevaisuuden näkymiä, jossa Suomi tukee digitalisaation, automaation ja kestävien teknologiaratkaisujen laajempaa hyödyntämistä.

Lisäksi käsittelimme EU-taksonomiaan liittyvää selvitystä. Vihreiden valtuuskunnan puheenjohtaja ja kainuulainen vihreä vaikuttaja Silja Keränen kirjoitti hyvän blogin taksonomiasta, kannattaa lukaista läpi!

Täysistunnossa tällä viikolla mielestäni merkittävimpänä asiana oli eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden 2019 kertomus, jonka käsittely eduskunnassa on viivästynyt hurjasti koronapandemian takia. Puhuin jälleen lastensuojelun kriisiytyneestä tilanteesta, josta myös lapsiasiavaltuutettu lausui huolensa jätettyään eduskunnalle oman kertomuksensa lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa vuosina 2018-2021. Tämä neljän vuoden välein annettava kertomus pitäisi jokaisen suomalaisen kuntapäättäjän lukea ja huolehtia epäkohtien korjaamisesta omassa kunnassaan viipymättä!

Keskeisenä ongelmana on lastensuojelulain pirstaleisuus, jonka takia jopa asiantuntijoilla on vaikeuksia tulkita lakia. Lisäksi lastensuojelun laatua ovat nakertaneet riittämättömät resurssit, työntekijäpula ja palveluiden holtiton kilpailutus, jonka seurauksena hinta ajaa liian usein lapsen edun ohi. Huostaanottoa käytetään paikkaamaan puuttuvia palveluja ja se rikkoo räikeästi perheiden oikeuksia.

Nyt on vihdoin herättävä näihin painaviin lausuntoihin ja lastensuojelussa ilmenneet ongelmat on korjattava. Lastensuojelun tilanteen korjaaminen, koronarajoitusten aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen kompensointi ovat yksi loppukauden tärkeimpiä asioita. Seuraavalla hallituskaudella on syytä tehdä lastensuojelulain kokonaisuudistus, jotta lapsen etu ja oikeudet toteutuvat täysimääräisinä. Koko puheen voit käydä lukemassa täältä.

Energian ja polttoaineen kasvaneet hinnat ovat tällä viikolla puhututtaneet julkisuudessa – ja täysin aiheesta. Vihreät ovat jo pitkään painottaneet politiikassaan reilua muutosta, jossa päästövähennykset tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tavoitteena pitää olla luonnon ja ihmisten tasapaino.

Reilua muutosta toteuttavia toimia ovat esimerkiksi: 1) kohdennetut korvaukset pienituloisille, 2) sähkösopimusten kuluttajansuojan kehittäminen, jottei energiahintoja voida nostaa kerralla kohtuuttomasti, 3) valtion takaamilla lainoilla tukea vihreään siirtymään ja 4) korotetaan perusturvaa ja kevennetään pienituloisten verotusta, jotta ihmisille jää enemmän rahaa käteen. Lisää vihreitä ratkaisuja voit lukea Iiriksen blogista ja Reilun muutoksen -ohjelmasta.

Viikon ylivoimaisesti ilahduttavin hetki oli eduskunnan kirjaston “Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin” -näyttely, jossa esiteltiin kuvataidekoululaisten taideteoksia istuvista kansanedustajista. Minut näyttelyssä oli ikuistanut Oona Pikkusaari Pohjois-Helsingin kuvataidekoulusta. Kiitos Oona hienosta kuvasta!

Näyttelyhanke tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista ja tuo esiin heidän luovaa ilmaisuaan. Taideharrastukset lisäävät tutkitusti mm. hyvinvointia, osallisuutta ja itsetuntemusta. Taide onkin erinomainen keino luoda vuorovaikutusta ja tulla nähdyksi ja kuulluksi, siksi on tärkeää saada lapset ja nuoret mukaan vaikuttamaan.

Näyttelyn teoksiin voi käydä tutustumassa näyttelyn verkkosivuilla.

Viikonlopuksi luvassa aurinkoisia ulkoilukelejä, latu kutsuu jo!

Mirka